Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Paczkaw24.pl

Regulamin

§1 Użyte terminy i definicje

PACZKAw24.pl - serwis internetowy, którego właścicielem jest firma M-FOLIE.PL Monika Jagodzińska, z siedzibą w Bizoręda 25, 28-305 Sobków. Telefon kontaktowy: + 48 730 590 393, adres e-mail: biuro@paczkaw24.pl

Usługa - świadczona drogą elektroniczną przez PACZKw24.pl na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, który jest akceptowany przez Użytkownika przed jej zamówieniem.

Zleceniodawca/Użytkownik - klient, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie PACZKAw24.pl.

Usługodawca - przedsiębiorca, z wyłączeniem konsumentów, który dokonał rejestracji na platformie PACZKAw24.pl.

Usługa DOX - przesyłka kurierska dokumentowa o wadze od 50 do 500g, zapakowana w kopertę o wymiarach 35 cm x 25 cm x 5 cm (DPD) i 35 cm x 25 cm x 1 cm (K-EX).

Przesyłka/Przesyłka kurierska krajowa - przesyłka wysłana do Odbiorcy po wypełnieniu danych przez formularz zamówień na stronie PACZKAw24.pl.
Dla DPD maksymalna długość boku w transporcie krajowym dla przesyłek do 31,5 kg wynosi 175 cm, objętość 0,35 m3, a suma jej wszystkich wymiarów (długość, szerokość, wysokość) nie może przekroczyć 300 cm. Dla paczek, dla których waga rzeczywista jest większa niż 31,5 kg lub waga wymiarowa jest większa niż 41,6 kg, oraz dla palet - maksymalne wymiary podstawy to 120 x 80 cm, a wysokość 180 cm. Przy deklarowaniu danych należy uwzględnić wysokość palety EUR (14,4 cm) oraz jej wagę (25,00 kg). Podstawą opłaty za każdą paletę jest minimalna waga gabarytowa (288 kg) albo waga rzeczywista, jeżeli jest wyższa niż 288 kg.
Dla InPost Express - paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu lub w foliopaku, dla której wymiar najdłuższego boku nie może przekroczyć 140 cm, a suma wymiarów 220 cm. Dla przesyłki niestandardowej - jeden z wymiarów przekracza 140 cm, ale jest nie większy niż 200 cm.

Przesyłka międzynarodowa - przesyłka kurierska nadawana poza granice Polski lub do Polski z innego kraju o maksymalnej wadze 31,5 kg (DPD), 30 kg (UPS) i 50 kg (GLS). Dla DPD maksymalna długość boku to 175cm, przy czym suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekraczać 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: max 300 cm = (2 x długość + 2 x szerokość + najdłuższy bok). Dla InPost Cross Border przesyłka o maksymalnych wymiarach 60x40x40 cm i wadze 20 kg (paczkomat-paczkomat), 25 kg (paczkomat-drzwi).

Przesyłka paczkomatowa (Paczkomaty InPost) - przesyłka rejestrowana zawierająca rzeczy o wadze powyżej 50 gram, ale nie więcej niż 25 kg, przyjęta przez Partnera w celu przemieszczenia i doręczenia za pośrednictwem Paczkomatu. Serwis Furgonetka umożliwia nadawanie przesyłek InPost wyłącznie za pośrednictwem Paczkomatów.

Waga gabarytowa / wymiarowa / objętościowa - określenie dla paczki, której waga liczona ze wzoru długość razy szerokość razy wysokość podzielone przez 6000 (w przypadku DPD, InPost Express) przekraczają wagę rzeczywistą paczki lub 41,6 kg (w przypadku DPD).

Paczkomat - urządzenie, elektroniczna szafa depozytowa, umożliwiająca osobie upoważnionej nadawanie lub/i odbiór znajdujących się w nim Przesyłki paczkomatowej. Aktualny wykaz paczkomatów zamieszczony jest na stronie: www.paczkomaty.pl.

Partner - przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym, który zawarł z operatorem serwisu PACZKAw24.pl umowę, na podstawie której świadczy usługę przewozu przesyłek zleconą za pomocą serwisu PACZKAw24.pl; Partnerami są:
- firma DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, realizująca usługę kurierską.
- firma InPost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-28-95-061, Regon 120246484.
- firma InPost Express Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 543759, NIP: 679-31-08-059, Regon 360781085. Oferta InPost Express w serwisie Furgonetka.pl dostępna jest wyłącznie dla kont z aktywną ofertą biznes lub premium.
- firma InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-624, ul. Malborska 130, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484.

Przedstawiciel Partnera - pracownik Partnera, Kurier.

Konto PrePaid - konto zasilone przez Użytkownika kwotą wyrażoną w PLN w celu późniejszego jej wykorzystania do płatności za usługi oferowane przez serwis PACZKAw24.pl.
Konto PostPaid - konto firmowe, którego Użytkownik dokonuje płatności na podstawie faktury VAT wystawianej na koniec każdego miesiąca. Faktura jest wystawiana za zrealizowane usługi.

COD - przesyłka kurierska, której warunkiem odbioru przez adresata jest wręczenie Przedstawicielowi Partnera kwoty wyrażonej w PLN umieszczonej na liście przewozowym przez nadawcę przesyłki.

Formularz Zamówień - oprogramowanie znajdujące się w serwisie PACZKAw24.pl, służące do składania zamówień na usługi kurierskie, które wylicza wartość usługi na podstawie wpisanych przez Użytkownika danych.

Nalepka adresowa - dokument Poczty Polskiej umieszczony na przesyłce, zawierający dane adresowe oraz inne informacje wymagane przy realizacji usługi; dla przesyłek towarowych jest listem przewozowym.

§2 Rejestracja

 1. Rejestracji mogą dokonać jedynie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 3. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a PACZKAw24.pl dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez firmę M-FOLIE.PL. w ramach serwisu PACZKAw24.pl. W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego nieaktywne Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w paragrafie 2 punkt 3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą klienta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym PACZKAw24.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.
 6. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia usługi, a w szczególności na przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi.
 7. Rejestrując się, użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w zakładce Panel klienta.

§3 Konto

 1. Użytkownik może posiadać jedno konto prywatne i dwa konta firmowe: krajowe oraz UE. W szczególnych przypadkach administrator może wyrazić zgodę na założenie większej liczby kont firmowych. Przy koncie firmowym krajowym obowiązkowe jest podanie NIP i nazwy firmy, a przy koncie firmowym UE - NIP UE. Numer NIP oraz nazwa firmy nie mogą być po rejestracji konta firmowego zmienione/edytowane. Konto firmowe nie może zostać po rejestracji przekształcone w konto prywatne. Zasada ta działa również w drugą stronę - konto prywatne nie może po rejestracji zostać przekształcone w konto firmowe. Obowiązek podawania NIP oraz brak możliwości przekształcenia konta dotyczy w szczególności kont założonych w serwisie od dnia 27.11.2014.
 2. W celu posiadania konta z NIP UE należy zarejestrować się w serwisie, podając prawidłowe dane, które podlegają weryfikacji. Konto prywatne lub konto firmowe z NIP nie może zostać przekształcone w konto firmowe z NIP EU. Analogicznie konto z NIP EU nie może zostać przekształcone w konto prywatne lub konto firmowe z NIP.
 3. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim. Właścicielem konta w serwisie jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail.
 4. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, zostanie on poinformowany o możliwości zablokowania mu dostępu do formularza zamawiania przesyłek (na stałe lub tymczasowo). Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo oświadczenie skierowane do serwisu PACZKAw24.pl. Konto może zostać wyrejestrowane tylko w przypadku, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Użytkownika posiadają status "zakończone", czyli wszystkie zamówione przez niego usługi zostały zrealizowane, oraz jeśli saldo na jego profilu wynosi 0,00 zł.
 6. Każde nowe, nieaktywne konto podlega wstępnej weryfikacji przez administrację serwisu. Administrator może odrzucić dane zgłoszonego do rejestracji konta, jeśli nie spełni ono warunków wymienionych w §2 pkt. 5, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia konta. Wówczas Użytkownik ma prawo do odwołania się od tej decyzji w czasie dwóch tygodni.
 7. PACZKAw24.pl może uzależnić stworzenie Konta bądź dostępność wybranych usług od weryfikacji danych podanych przy rejestracji. Weryfikacja danych może być warunkiem dokonywania rozliczeń z serwisem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać skany:

 

 • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz zaświadczenia o wpisie do CEiDG,
 • w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
 • w przypadku innej działalności – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
 • w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.


W uzasadnionych przypadkach serwis PACZKAw24.pl może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.

 

§4 Procedura oraz zasady składania zamówień

 1. Proces realizacji zamówienia odbywa się w ten sposób, że Użytkownik wypełnia wszystkie pola Formularza Zamówień potrzebne do wyceny przesyłki, a następnie wybiera Partnera, który dokona przewozu przesyłki, przechodzi do podsumowania, a następnie dokonuje płatności.
 2. Po dokonaniu zamówienia wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia Użytkownik na adres e-mail podany w ustawieniach konta otrzymuje dokumenty przewozowe potrzebne w procesie przesyłki. Użytkownik korzystając z serwisu PACZKAw24.pl, jest zobowiązany posługiwać się wyłącznie tak przekazanymi dokumentami przewozowym ze względu wymagań technicznych Partnerów.
 3. Zleceniodawca składając zamówienie, zobowiązuje się do zawarcia w "Formularzu Zamówień" rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji dotyczących wagi, wymiarów, wartości, usług dodatkowych oraz zawartości Przesyłki. W przypadku przesyłek z usługą COD numer konta, na który mają być zwrócone środki przekazane kurierowi przez odbiorcę, nie jest możliwy do zmiany po złożeniu zamówienia.
 4. Zleceniodawca ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku przesyłek kurierskich, gdy nie podjęto jeszcze próby spedycji. W przypadku anulowania zamówienia kwota należności automatycznie zwracana jest mu na jego Konto PrePaid. W przypadku anulowania zamówienia dla Konta PostPaid kwota nie jest naliczana do faktury VAT wystawianej na koniec miesiąca.
 5. Zlecenie Usługi oznacza, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował Regulamin Partnera poprzez zaznaczenie check-boxa w podsumowaniu, a także że będzie postępował on zgodnie z jego postanowieniami w celu umożliwienia wykonania Usługi. Przede wszystkim Użytkownik odpowiada za wybór Partnera oraz za przekazanie mu prawidłowych danych oraz za wszystkie czynności podejmowane zgodnie z Regulaminem Partnera.

§5 Odbieranie i dostarczanie Przesyłek kurierskich

 1. W przypadku, gdy Zleceniodawca wręczy Przedstawicielowi Partnera mniej przesyłek niż zamawiał, może ubiegać się o zwrot kosztów, poprzez złożenie reklamacji. Zwrot kosztów do Zleceniodawcy nastąpi jedynie w przypadku, gdy opłacona przez Zleceniodawcę usługa nie zostanie wykonana.
 2. Zleceniodawcy może zostać naliczona opłata dodatkowa za usługę w przypadku, odmowy przyjęcia paczki przez nadawcę, lub stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Partnera. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Partnera . W przypadku przesyłki przekraczającej limity określone w regulaminie, naliczana jest kara umowna zgodnie z cennikiem. Jeżeli przesyłka InPost Cross Border zostanie zweryfikowana przez firmę InPost i zostaną dla niej stwierdzone nieprawidłowe parametry (zawyżona waga, wymiary, przesyłka niezgodna z deklaracją itp.), wówczas nastąpi wstrzymanie procesowania przesyłki do momentu kontaktu InPost z Nadawcą i ustalenia akceptu/odrzucenia kosztów rzeczywistych należnych za przesyłkę.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania serwisu PACZKAw24.pl Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie, lubo poczty e-mail na adres biuro@paczkaw24.pl.
  Reklamację można złożyć też pisemnie na adres siedziby firmy:
  M-FOLIE.PL
  Bizoręda 25
  28-305 Sobków.
 2. Tak przesłana reklamacja powinna zawierać oprócz opisu samej reklamacji dane pozwalające zidentyfikować Użytkownika w systemie PACZKAw24.pl tzn. adres e-mail przypisany do konta oraz dane tzn. np. nr transakcji, której tyczy się reklamacja.
 3. PACZKAw24.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Swoją decyzję PACZKAw24.pl prześle drogą elektroniczną Użytkownikowi na przypisany do jego konta adres e-mail. Użytkownik może zostać poproszony o uzupełnienie informacji dotyczącej Reklamacji jeśli będzie to koniecznie w procesie jej rozstrzygnięcia.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu przesyłek kurierskich przyjmuje i rozpatruje Partner. Złożenie reklamacji poprzez serwis PACZKAw24.pl stanowi jedynie powiadomienie Partnera o zakwestionowaniu jego usługi oraz zgłoszenie żądania rozpoczęcia właściwej procedury reklamacyjnej. Wyjątkiem są Paczkomaty InPost i Inpost Express, InPost Cross Border, w przypadku których reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usługi i skargi z tytułu opóźnionego doręczenia zgłasza się telefonicznie, dzwoniąc pod numer infolinii 0801 400 100 lub drogą elektroniczną, wypełniając poprawnie na stronie internetowej www.inpost.pl formularz reklamacyjny albo pisemnie, przesyłając na adres siedziby InPost, znajdującej się w Krakowie 30-624, przy ul. Malborskiej 130, z dopiskiem: „Dział Reklamacji”.
 5. W przypadku reklamacji przewozu przesyłek kurierskich składanych za pośrednictwem PACZKAw24.pl Użytkownik musi przesłać wszelkie wymagane w procesie dokumenty w przypadku firmy DPD w ciągu 7 dni.
 6. O decyzji Partnera w sprawie reklamacji dotyczących przewozu przesyłek powiadomi Użytkownika Partner.
 7. PACZKAw24.pl nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi. Odpowiedzialność serwisu określa §7.
 8. W przypadku niewykonania zamówienia przez Partnera użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez formularz kontaktowy.
 9. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku niezwłocznego uregulowania zobowiązań na saldzie w serwisie PACZKAw24.pl.
 10. Jeżeli będzie to konieczne do dochodzenia roszczeń przez Użytkownika wobec Partnera, operator serwisu PACZKAw24.pl dokona na żądanie Użytkownika nieodpłatnej, bezwarunkowej i pisemnej cesji uprawnień nadawcy wobec Partnera. Nieuzasadniona odmowa cesji skutkuje odpowiedzialnością operatora serwisu PACZKAw24.pl wobec Użytkownika za szkodę w przesyłce.

§7 Zasady i odpowiedzialność Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy

 1. Firma M-FOLIE.PL dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, jak również do należytej ochrony danych zawartych w bazach serwisu Paczkaw24.pl.
 2. PACZKAw24.pl odpowiada przed Użytkownikiem za zrealizowanie Usługi tzn. za przekazanie zlecenia odbioru oraz za prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
 3. W przypadku braku realizacji Usługi oraz reklamacji, PACZKAw24.pl odpowiada przed Zleceniodawcą lub osobą przez niego upoważnioną. Ewentualne zwroty kosztów będą zwracane na konto bankowe Zleceniodawcy lub przekazem pocztowym na wskazane przez niego dane.
 4. Użytkownik, czyli Zleceniodawca zobowiązuje się również do:
  • Powiadomienia Odbiorcy o planowanej Przesyłce.
  • Poinformowania Odbiorcy o jego prawie sporządzenia protokołu szkody w obecności Przedstawiciela Partnera w przypadku uszkodzenia doręczanej Przesyłki.

§8 Regulamin

 1. O zmianie Regulaminu PACZKAw24.pl poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenie informacji na stronie serwisu PACZKAw24.pl. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie serwisu PACZKAw24.pl i zawiadomieniu Użytkownika. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy zawartej między Użytkownikiem a serwisem PACZKAw24.pl, a konto użytkownika zamknięte, jeśli spełnia warunki zawarte w §3. Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć modyfikacji cennika, warunków świadczenia usług lub funkcjonalności serwisu, zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

§9 Płatności

 1. Usługi świadczone przez serwis PACZKAw24.pl są odpłatne, a ich kosztami obciążany jest Użytkownik. Wysokość opłat jest opisana w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
 2. Płatności dla kont PrePaid dokonywane są przelewem za pomocą systemu DotPay. Użytkownicy kont PostPaid są zobowiązani do dokonania przelewu zgodnie z fakturą na wskazane im konto w systemie.
 3. PACZKAw24.pl wystawia fakturę VAT ostatniego dnia każdego miesiąca uwzględniającą wszystkie zasilenia Konta Prepaid lub złożone zamówienia dla Kont PostPaid wykonane w miesiącu, którego dotyczy. Faktura wystawiana jest na aktualne dane, które Użytkownik ma podane na swoim koncie w "Moje konto" w zakładce "Dane do faktury" w dzień jej wystawienia.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną, wystawianą ostatniego dnia miesiąca w zakładce "Moje konto" / "Dane do faktury" w serwisie PACZKAw24.pl. Na życzenie klienta wysyłamy mu na adres podany w serwisie fakturę papierową.
 5. W przypadku ujemnego salda konta PrePaid Użytkownik ma obowiązek uregulowania brakującej kwoty w ciągu 7 dni od otrzymania ponaglenia od PACZKAw24.pl. W innym wypadku PACZKAw24.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości zamawiania przesyłek aż do momentu spłaty przez niego zaległych należności.
 6. Faktury dla Konta Postpaid są płatne w terminie 7 dni od ich wystawienia. W przypadku braku uregulowania należnych środków serwis PACZKAw24.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Użytkownikowi możliwości zamawiania przesyłek aż do momentu spłaty przez niego zaległych należności.
 7. Użytkownikom Kont Postpaid, którzy nie regulują należności w wyznaczonym na fakturze terminie, może zostać wyłączona opcja płatności na podstawie faktury i ponownie uruchomione Konto Prepaid.
 8. W przypadku nadpłaty na koncie PrePaid Użytkownik może zażądać jej zwrotu. Jest ona zwracana na rachunek bankowy Użytkownika lub przekazem pocztowym na Jego dane teleadresowe. W przypadku, gdy nadpłata Użytkownika posiadającego konto firmowe, wynika z wystawienia mu faktury korygującej, warunkiem zwrotu nadpłaty jest potwierdzenie przez Użytkownika jej otrzymania.
 9. Serwis PACZKAw24.pl zastrzega sobie prawo do oddania zadłużenia powstałego na koncie Użytkownika do firmy windykacyjnej, jeśli zostanie ono uznane za zasadne. Kosztami postępowania windykacyjnego jest obciążony Użytkownik, którego zadłużenie dotyczy.
 10. Niezapłacone należności Użytkownika na rzecz właściciela serwisu PACZKAw24.pl mogą być potrącone przez właściciela serwisu z należnościami na rzecz Użytkownika – zarówno z tytułu pobrania, jak i z tytułu uznania reklamacji. Potrącenie odbywa się poprzez złożenie oświadczenia, które może mieć także postać elektroniczną.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Prywatność oraz poufność danych osobowych oraz obowiązki Użytkownika z tym związane określa Załącznik nr 1 Polityka prywatności.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem Sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a PACZKAw24.pl jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 4. Firmy będące dłużnikami firmy M-FOLIE.PL nie mogą zamawiać Usług zawartych w ofercie serwisu PACZKAw24.pl.

§11 Załączniki

 1. Polityka prywatności
 2. Opłaty i prowizje - przesyłki międzynarodowe
 3. Opłaty i prowizje - przesyłki krajowe
 4. Program partnerski

Regulaminy Partnerów:

 1. Regulamin świadczenia usług przez firmę DPD Polska Sp. z o. o.
 2. Regulamin świadczenia usług przez firmę Paczkomaty InPost Sp. z o. o.
 3. Regulamin świadczenia usług przez firmę InPost Express Sp. z o.o.
 4. Regulamin świadczenia usług "Cross Border" przez firmę InPost Paczkomaty Sp. z o.o.